In Huis bij Franka neemt de privacy van haar klanten uiterst serieus. Hieronder een uitleg over het mogelijke gebruik van uw persoonsgegevens.

In Huis bij Franka gaat uiterst zorgvuldig om met de persoonlijke gegevens van onze klanten. Deze gegevens worden niet zonder toestemming gebruikt voor commerciële doeleinden. Wij verschaffen gegevens niet aan derden, enkel en alleen als dit voor de afhandeling van een bestelling noodzakelijk is (zoals aan vervoersbedrijven).

In Huis bij Franka maakt gebruik van zogeheten ‘cookies’. Cookies bestaan uit een standaard internet technologie die het mogelijk maakt bepaalde informatie op te slaan en te ontsluiten op het systeem van de gebruiker. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren. Iedere internetgebruiker kan zijn computer zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd. Indien uw computer geen cookies accepteert is het mogelijk dat u problemen zult ondervinden tijdens de bestelprocedure van In Huis bij Franka. Mocht dit het geval zijn dan verzoeken wij u contact met ons op te nemen zodat wij u bestelling alsnog kunnen invoeren.

Wanneer u een bestelling plaatst bij In Huis bij Franka, zal u worden gevraagd de hiervoor benodigde gegevens aan ons te verstrekken. In Huis bij Franka zal uw persoonsgegevens slechts gebruiken voor de uitvoering van de afgesloten overeenkomst die u middels uw bestelling met In Huis bij Franka afsluit.

Op verzoek van de klant zal In Huis bij Franka de gegevens van deze klant uit de database verwijderen, mits de klant heeft voldaan aan zijn/haar betalingsverplichtingen. Indien gewenst kan de klant telefonisch, per e-mail of schriftelijk wijzigingen in zijn/haar gegevens aan In Huis bij Franka doorgeven.

In Huis bij Franka houdt online bezoekersstatistieken bij om te kunnen bekijken welke pagina’s van de internetsite in welke mate bezocht worden. Deze statistieken zullen door In Huis bij Franka worden aangewend om de internetsite toegankelijker te maken.

In Huis bij Franka maakt gebruik van backup- en beveiligingstechnieken om het verlies, verminking of enige andere aantasting van informatie te voorkomen en/of te kunnen herstellen. De samenwerkingspartners van In Huis bij Franka zijn met veel zorg geselecteerd. Het kan voorkomen dat gegevens van klanten met deze partners gedeeld worden met het doel onze service aan de klant te verbeteren.

De internetsite van In Huis bij Franka bevat links naar andere sites die geen onderdeel zijn van In Huis bij Franka, In Huis bij Franka is derhalve niet aansprakelijk voor de wijze waarop deze andere internetsites omgaan met de privacy van hun bezoekers.